Regjeringen ber oss ta et krafttak for å stoppe en ny smittebølge