Torbjørn Helle på Konsmo er klar.

151 grunneiere langs jernbanelinja har saksøkt Bane Nor for manglende vedlikehold av gjerder. Dette har ført til at mer enn 100 husdyr har blitt påkjørt av tog i Rogaland og Vest-Agder de siste ti årene.

Les også: 150 bønder til sak om gjerdehold langs Sørlandsbanen: Bane Nor må møte i retten

Saken skal gå i Sør-Rogaland tingrett fra mandag 18. september. Saken avsluttes med prosedyrer fredag 29. september.

Dyrepåkjørsler

Bøndene mener svikt i vedlikehold av gjerder er årsaken til dyrepåkjørslene. Bane Nor, som eier skinnegangen, mener de ikke har ansvar for gjerdeholdet.

126 av saksøkerne er rogalendinger, de øvrige er Agder-bønder, blant dem også flere bønder i Konsmo.

Lyngdalsbøndene mener blant annet at rydding av lauvtre langs linja mellom Laudal og Konsmo i 2019 gjorde ting verre og førte til skader på eksisterende gjerder.

Advokat Sindre Oftedal fra Haver advokatfirma AS er prosessfullmektig for rogalandsbøndene, med advokat Line Seglem-Vedeler fra samme firma som rettslig medhjelper. Advokat Solveig Løhaugen fra Advokatfirma Wigemyr & Co DA er prosessfullmektig for de 24 Agder-bøndene, med advokat Åsmund Mjåland som rettslig medhjelper.

Advokat Aslak Førde fra Advokatfirmaet Hjort DA er prosessfullmektig for Bane Nor. Han har advokat Rune Mykkeltvedt fra samme firma som rettslig medhjelper.

Konsmo

Flere eiendommer i Konsmo får besøk av retten når den skal på befaring i løpet av behandlingen av saken. Torbjørn Helle skal avgi partsforklaring på vegne av saksøkerne i Agder. Han er styremedlem i grunneierlaget som står bak søksmålet, og leder i Audnedal Bondelag.

Han forteller til Lyngdals Avis at han har eiendom langs jernbanelinjen, men neppe mer enn en kilometer.

– Jeg har ikke mistet husdyr som følge av påkjørsel, men det har andre bønder her. Dessuten har vilt blitt påkjørt, sier han.

Han vil ikke si så mye saken før oppstart i retten.

– Men saken har nok kostet oss 2,5-3 millioner kroner så langt, sier han.