ENGELSK VARIANT: Det dreier seg om den engelske mutasjonsvarianten. Denne varianten regnes å være opptil 70 prosent mer smittsom enn tidligere varianter av koronaviruset.

Kjernen til utbruddet på Berge barneskole antas å være lokalisert. Smittekilden er kjent – det er årsaken til at skolen ikke stenges helt ned, men settes på rødt nivå, heter det i en pressemelding fra Lyngdal kommune.

Rødt nivå

* Rødt nivå for barneskolen innebærer følgende:

* Ingen syke skal møte på skolen

* God hygiene

* Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

* Elevene deles inn i mindre kohorter, klassestørrelsen halveres.

* Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig.

* Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes.

* Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte.

* Ansatte skal holde én meter avstand i alle situasjoner.

* To kohorter kan samarbeide utendørs.

* Unngå trengsel og store samlinger.

* Egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter.

* Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

Karantene

Hele familien til de som er smittet på skolen er i karantene, og ikke ventekarantene. Det betyr at alle søsken til smittede elever er satt i karantene.

Kommuneoverlegen informerer om at test 2 (tas det åttende døgnet etter eksponering for smitte), nå er forskjøvet fra onsdag 28. til torsdag 29. april, fordi karantenetiden ble forlenget da ny smitte ble påvist.