SVAR: Roger Abusland har lenge vært opptatt av at borgerne må få svar når de henvender seg til Lyngdal kommune. Han har flere ganger etterlyst slike svar i kommunestyret.

Han har også jobbet med Gislefossen-saken.

– Hvis jeg var Kristen Gislefoss ville jeg klaget til statsforvalteren på dette vedtaket, skriver han i en epost til Lyngdals Avis.

– Det fremstår i tillegg som uryddig av kommunen når de ikke angir i sine vedtak hvilke klagemuligheter som publikum har på offentlige vedtak. Og det er i beste fall et eksempel på uryddig forvaltning.

Han skriver videre at det synes tydelig at kommunen ikke ønsker å gi inn i denne saken, og forsøker seg med en omvendt bevisbyrde der grunneiere må dokumentere bakgrunnen for gjennomføring av tiltak som i sin tid ble iverksatt av NVE/kommunen.

– Jeg vil tolke kommunens vedtak som at kommunen ikke påtar seg noe ansvar for tiltaket – og var jeg Gislefoss ville jeg klaget til statsforvalteren på det også, og bedt om en juridisk vurdering på det også. Så er det jo lov å håpe at det da kunne komme til en konklusjon den ene eller andre veien, slik at en årelang diskusjon kan bringes til en avslutning, skriver Roger Abusland.