TUROMRÅDE: – Vi kom inn på den tanken om at Skreliafossen er ganske vakker og bør gjøres tilgjengelig for bevegelseshemmede og de som har barnevogner, forteller Jon Erik Andreassen, leder for prosjektkomiteen i Lyngdal Rotary til regionavisen Lister 24.

Rotarymedlemmene har lagt ned et utall dugnadstimer på prosjektet, som omfatter gruslegging av 500 meter gangvei. Skrelia har dermed blitt lettere tilgjengelig for rullestol- og barnevognbrukere. Kostnadene er beregnet til rundt 30 000 kroner.

Andreassen sier til Lister24 at åpningen finner sted 15. mai.