Rotary med ekstraordinær støtte til Håp for Alle

Lyngdal rotaryklubb har lenge støtte stipendordningen for ungdom i Liepaja fast. Men nylig kunne klubben gi et ekstra bidrag på 52 000 kroner.