Ruteknusing ved skoler i Lyngdal

Lyngdal kommune har politianmeldt to tilfeller av ruteknusing ved skoler i Lyngdal.