Får plass i Jernbaneforum Sør

Unni Nilsen Husøy (Frp) skal representere Agder fylkeskommune i Jernbaneforum Sør.