Investeringsprosjekter i nye Lyngdal skal gjennomføres

Det er ingen politisk uenighet om de investeringsprosjektene som ble vedtatt i Lyngdal og Audnedal før kommunesammenslutningen ved årsskiftet.