Samstemt nei til nedleggelse av Årnes skole

Foreldrene til elevene ved Årnes skole sier kontant nei til forslaget om å legge ned skolen.