Saudland krever svar på når E39-planene er klare

Når kan E39-utbyggingen fra Røyskår og vestover komme i gang?