Se hvem som etablerte seg i Lyngdal i april og mai!

Det ble etablert 16 nye selskaper i Lyngdal kommune i april og mai. Fire av dem ble etablert i Audnedal.