Gudstjeneste i Oslo domkirke, hvor biskop Kari Veiteberg holder preken. Nato-sjef Jens Stoltenberg taler, og kongeparet vil være til stede. Etter gudstjenesten ringer alle landets kirkeklokker.

Vi videreformidler bilder som er produsert av NRK direkte på vår nettavis.