(Avisen Agder)

Nettpatruljens "prisliste" for å bryte reglene på nyttårsaften

  • Det er kun tillatt å bruke fyrverkeri på nyttårsaften i tidsrommet kl. 18.00-02.00.
  • Bruk av fyrverkeri utenfor tillatt tidsrom: Fra kr 6000,- + inndragning
  • Uriktig/ulovlig bruk (f. eks. av pinneraketter): Fra kr 6000,- + inndragning
  • Personer under 18 år avfyrer fyrverkeri: Fra kr 6000,- + inndragning
  • Uforsiktig atferd med fyrverkeri: Fra kr 6000,- + inndragning
  • Bruk av fyrverkeri i beruset tilstand som forstyrrer ro og orden: Fra kr 10.000,- + inndragning
  • Ordensforstyrrelse: Fra kr 10.000,-
  • Å ikke rette seg etter politiets pålegg: Fra kr 13.000,-

Nettpatruljen oppfordre også til å vise måtehold ved inntak av alkohol i kombinasjon med bruk av fyrverkeri.