(Avisen Agder)

Det uttaler politiet i Agder søndag ettermiddag:

«Det meldes fra patruljene ute om at regnet gjør det veldig glatt på asfalten. Bilene anbefales om å avpasse farten.»

Dødsulykke fører til vei-utfordringer

Dessverre har det vært en dødsulykke ved Skogsfjorden like vest for Mandal på E39. En motorsyklist ble erklært død på stedet av lege, etter ulykke med personbil.

Ifølge Vegtrafikksentralen har det vært mye trafikk på E39 denne dagen. Derfor er det betydelige køer på strekningen

Det oppdateres ca. klokken 17.30 om at det jobbes med omkjøringsalternativ.

NB: Politiet har ikke uttalt at det er sammenheng mellom advarsel om glatte veier og dødsulykken.