Skal begynne arbeidet med å detaljregulere strekningen Mandal–Herdalen i august

For tiden står arbeidet med utbyggingen av nye E39-veien, strekning Mandal - Herdalen stille.