Forventer at det kommer på plass

Hans Fredrik Grøvan forventer at lærernormen oppfylles, også i Lyngdal.