RAPPORT: Allerede 19. desember skal skoleeier, Lyngdal kommune komme med tilbakemeldinger på rapporten.

Det er Lister24 som har fått tilgang på rapporten, og det er en omfattende rapport som er laget. Og den viser mange brudd.

Kritikkverdige forhold

Det er funnet en rekke kritikkverdige forhold ved skolen som nå er inne i rapporten og som skal følges opp videre.

Alvorlighetsgraden er av forskjellig karakter, men bakgrunnen for rapporten er blant annet bekymringsmelding fra FAU tidligere i år.

I rapporten går det blant annet fram at skolen ikke involverer elever eller foreldre etter forutsetninger i loven. Skolen jobber heller ikke kontinuerlig og systematisk med relasjoner for å skape et inkluderende og mangfoldig læringsmiljø.

I rapporten går det også fram at ansatte ved skolen vegrer seg for å melde fra til rektor.

– Noen forklarer at de vegrer seg for å si fra fordi de tidligere har opplevd at det får negative konsekvenser mot dem selv, heter det blant annet i rapporten.

Og en del av de 19 kulepunktene går da også mot skolens øverste ledelse - rektor.

Kulepunkter

Der heter det blant annet at kommunen må sørge for at rektor ved skolen:

* Jobber for at skolen skal praktisere holdninger og verdier som bidrar til et trygt og godt skolemiljø.

* Følger opp dersom en person som jobber ved skolen ikke praktiserer slike holdninger og verdier.

* Gir lærerne nødvendig tid og kompetanse for at de skal kunne fremme en positiv samhandling i klassemiljøet.

* Følger opp dersom en lærer ikke jobber for å fremme en positiv samhandling i klassemiljøet.

* Gjør endringer dersom evalueringen viser at dette er nødvendig for å oppfylle kravene i opplæringsloven kapittel 9 A.

Men det er også mer.

Kommunen skal sørge for at ungdomsskolen gir elever informasjon om retten til et trygt skolemiljø, gir foreldre informasjon om det samme, tar elevrådet med i arbeid om skolemiljøtiltak, informere samarbeidsutvalg tidlig i saker som er viktig for skolemiljøet - og mer.

Men hele rapporten blir lagt fram på en pressekonferanse fredag. For Lyngdal Ungdomsskole stiller konstituert rektor Nina Bringsjord, rådmann Norman Udland og Virksomhetsleder Terje Litland.