Skoleplass til 12 216: Hovedinntaket for videregående skole er nå klart!

De fleste har fått plass på førstevalget. I august skal det gjennomføres et suppleringsopptak.