Skoler og barnehager som er stengt forblir stengt til 25. november – Mulig smitte ved Kvås bofellesskap

Skolene og barnehageavdelingene som har blitt stengt på grunn av utbruddet forblir stengt til 25. november. Det meldes også om mulig smitte ved Kvås bofellesskap.