Lyngdal kommune: God kontroll med smittevern

Lyngdal kommune har god kontroll på smittevernarbeidet i helse- og omsorgsinstitusjonene.