Snart i mål med smittevernutstyr

I løpet av onsdag eller torsdag vil Lyngdal kommune ha fått fyllt opp kriselagrene med smittevernutstyr.