Søker om bro over Myrveien

Etter kjøp av eiendommer tiltenkt undervisning, ønsker KVS Videregående skole å bygge en bro ved Myrveien.