Stadionbrannen – politiet har ingen mistenkte

Så langt er ingen mistenkt eller siktet for ildspåsettelsen på Stadion i Lyngdal.