Statkraft vurderer droppe vindkraft på Kvinesheia

Dagens lave kraftpriser gjør at Statkraft vurderer om de i det hele tatt ønsker å bygge Kvinesheia vindpark.