Statlig plan mangler – Nye Veier prioriteter ikke E39 Lyngdal vest og andre strekninger denne høsten

Nye Veier vil ikke prioritere nye strekninger for utbygging i år. Det betyr at E39 vest for Lyngdal må vente på at statlig kommunedelplan vedtas.