Statlige koronamillioner til asfalt og fjellsikring

Statens vegvesen har levert lista over veiprosjekter som skal nyte godt av statlige koronamidler. Lista omfatter bare riksveier.