Tilskudd fra fylkeskommunen – Lyngdal tar neste halve potten

Lyngdal kommune bør få 420 000 kroner fra Agder fylkeskommunes pott til tilskudd til likestilling. integrering og mangfold.