NASJONALDAG: – Tirsdag 11. mai var siste skoledag før 17.mai da alle elevene på Konsmo skole var tilstede. Derfor hadde elevene og lærerne funnet ut at det måtte bli en alternativ feiring i kohorter, men sammen, på skolen, sier rektor Kate E.V Berrefjord.

Hele skolen gikk i tog med flagg, fløyter og rop. Som 17.mai vanligvis markeres.

– Tilbake på skoleplassen hadde alle klassene forberedt klasserop for å feire dagen, sier Berrefjord.

Deretter ble det tradisjonelle leker som boksekasting og potetløp.

– Det var lagt opp til 7 ulike aktiviteter som klassene skulle rullere på å prøve. Det var limbo/hopp, boksekasting, fotball, kanonball, potetløp, Kims lek og 90 graderen. To sjetteklassinger var veldig fornøyd med at de klarte å sitte i 90 graderen lengre enn Johan Olav Koss i Mesternes Mester, med 43 minutter, sier hun.

Feiringen ble avsluttet med is fra Konsmo idrettslag. Rektor har inntrykk av at dagen ble bra, selv om det ikke ble helt som nasjonaldagen vanligvis er.

– Elevene syntes det var en super skoledag og en god feiring, men det var ikke like ba som den ekte 17.mai. Noen trøstet seg med at selv om det ikke ble noen ordentlig 17.mai-feiring i år heller, kunne de i det minste spise så mange is de ville på den ordentlige 17.mai, avslutter Berrefjord.