VEDVARENDE OG GJENTAKENDE KRENKELSER: Mannen må i tillegg betale 10 000 kroner i saksomkostninger.

Familien var bosatt i Lyngdal da volden ble utøvet.

Strafferabatt

«Det har vært tale om vedvarende og gjentakende krenkelser over en periode på 8 år, de fleste av dem i hjemmet, og hovedgrunnen til at forholdene vedvarte var den familiære, følelsesmessige og psykologiske bindingen som de fornærmede hadde til tiltalte», skriver retten i dommen.

Retten skriver at straffen burde vært høyere, men at treg saksbehandling hos politiet gjør at domfelte får strafferabatt.

Retten

Retten var administrert av sorenskriver Robbert Versland. Randi Marit Bjørnestad og Per Gunnar Nygaard var meddommere.

Aktor i saken var politiadvokat Julie Nordland Vigsnes, mens tiltalte ble forsvart av advokat Per Øyvin Andersen.

Advokat Anne Rita Meberg fungerte som bistandsadvokat for de fornærmede i saken.

Dommen er ikke forkynt for domfelte ennå, og det er uklart om han vil anke.

Regionavisen Lister24 omtalte saken først.