To fylkespolitikere forsøkte å stoppe ny E39

Fylkesutvalget i Agder sluttet seg til forslaget for detaljplan for E39-utbyggingen mellom Hersalen og Røyskår i Lyngdal. Men ikke før det var gjort et forsøk på omkamp om hele veien.