Tønnes Seland: – Kritikk av administrasjonen må rettes mot rådmannen

Tønnes Seland fastholde kritikken av økonomistyringen i gamle Lyngdal, men understreker at den gjelder hele administrasjonen, ikke bare tidligere rådmann.