Tradisjonell Sankthans med bål og kos

Av

Lyngdølene slutter opp om sankthanstradisjonene.