Her kan det fort smelle

Mange tror det er utkjøringen fra en parkeringsplass. Men det er et gatekryss.