Trafikken står stille i Kvinesdal

Flere biler og personer er involvert i trafikkulykke på omkjøringsvei for E39, i Kvinesdal.