Trafikkulykke på E39 ved Skjeggestad

Det har vært en trafikkulykke ved Skjeggestad. Ulykken har skjedd i forbindelse med forbikjøring av vogntog hvor personbil har blitt presset inn i siden på motgående personbil.