Trafikkulykke ved Belland

Det har vært en trafikkulykke i nærheten av Belland.