OPPGRADERING: Prosjektleder Kevin Mc Cready i Veidekke Industri AS sier til Avisen Agder at det er mulig å gjøre jobben raskere, men at det er et ressursspørsmål.

Dermed må du belage deg på på kjøre over Kvinesheia, Kvinesdal og Øyesletta hvis du skal vestover fra 1. mars til 15. juni.

Les også: Snart må du belage deg på å kjøre om Kvinesdal igjen

Allfarveg gjennomfører del to av oppgradering av de tre tunnelene Vatlandstunnelen, Teistedalstunnelen, Fedaheitunnelen og Fosselandstunnelen.

EU-pålegg

Formålet er å bedre sikkerheten for trafikantene i tunnelene, noe EU har utarbeidet et pålegg om. Dette gjøres i hele Norge (og Europa) for alle tunneler på hovedveiene som er lengre enn 500 meter.

Statens vegvesen er ansvarlig for at oppgraderingen gjennomføres, men siden Allfarveg har kontrakten om offentlig-privat samarbeid (OPS-kontrakten) på den aktuelle strekningen, er det dette selskapet som står for gjennomføringen. Veidekke skal gjøre jobben i praksis.

Siste fase av tunneloppgraderingen omfatter gjenstående arbeider i alle de fire berørte tunnelene der blant annet helt nytt varslingssystem skal etableres, testes og igangkjøres før tunnelene igjen kan åpnes for vanlig trafikk.

I Fedaheitunnelen, Vatlandstunnelen og Teistedalstunnelen blir arbeidene mest omfattende. Allfarveg opplyser at ingen av tunnelene kan tas i bruk for ordinær trafikk før alle er ferdigstilt.

Mer effektivt?

Etter mange kommentarer om manglende effektivitet på arbeidet i høst, sa blant annet stortingsrepresentant Gisle M. Saudland (Frp) fra Flekkefjord at Allfarveg og Statenes vegvesen burde sette seg sammen for å finne en bedre løsning før denne runden med stenging og omkjøring.

– Det skal ikke være så enkelt å flytte belastningen over på bilistene. Man må i større grad se samfunnskostnadene, påpekte Saudland.

Les også: Omkjøringen koster samfunnet minst 165 mill. kroner

Også stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) fra Lyngdal spurte om jobben kunne gjøres raskere denne våren. Det samme gjorde saværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Bekrefter

Prosjektleder Stig Berg-Thomassen hos Statens vegvesen bekrefter at det ikke er aktuelt å sette inn ressurser for å gjøre jobben raskere.

– Vi forutsetter at Allfarveg gjennomfører dette så effektivt de kan. I fristen 15. juni ligger det også testperioder. Det kan være mulig å få veien ferdig noen dager tidligere, sier Berg-Thomassen.

– Men hva er gjort for å komprimere jobben?

– I vår kontrakt med entreprenør står det at det skal jobbes effektivt og med de skiftordninger som er nødvendig for effektivt anleggsarbeid. Det er ikke funnet rom for mer komprimering av jobben. Vi regner med at entreprenørene jobber så effektivt som mulig. Siden dette er en OPS-strekning er Statens vegvesen litt mer på sidelinjen siden det er Allfarveg som trer inn i Statens vegvesen sitt sted med en slik kontraktsform, forklarer Berg-Thomassen.

– Så det er ikke mulig å gjøre jobben raskere?

– Det å komprimere tiden det tar, begrenses både av økte kostnader og hvor mye arbeid som er mulig å gjøre samtidig, forteller Berg-Thomassen.

«God omkjøringsvei»

– Når det gjelder omkjøringen via Kvinesdal så er det egentlig en god omkjøringsvei i forhold til mange andre steder i landet, fremholder Berg-Thomassen.

– Skulle det dra seg til med fryktelig vær eller andre spesielle forhold har vi også denne våren en avtale om hvordan trafikken skal kunne tas tilbake på E39 i løpet av forholdsvis kort tid, lover han.