Venstres Steinar Bjørnstøl har fått nok. Han vil ikke sitte med hendene i fanget og se på lidelsene flyktninger opplever i det første møtet med Europa. Han retter kravet først og fremst til rikspolitikerne i sitt eget parti, Venstre, og i Kristelig Folkeparti. Barna som har glemt å le i Moria-leiren må evakueres. Siden ingen andre ser ut til å løfte en finger, krever han at norske politikere tar et initiativ til å løse et felles europeisk problem. Han får helhjertet støtte fra Røst, den lyngdalsbaserte organisasjonen som har som ett av sine mål å gi flyktningene en stemme. Røst har fremmet dette kravet lenge.

Fra menge hold hevdes det at de 20 000 menneskene som er stuet sammen i leiren på Lesbos ikke er flyktninger, men lykkejegere som søker en bedre framtid i Europa. Lyngdals Avis mener Steinar Bjørnstøl har rett når han påpeker at ingen risikerer egne og barnas liv i synkeferdige gummibåter på havet hvis det er trygt på land. Og selv om det hadde vært snakk om økonomiske lykkejegere, så har vi i anstendighetens navn ikke lov til å sitte med hendene i fanget og la barn ta straffen for foreldrenes valg. Og som EØS-medlem er Norge medansvarlig for måten flyktninger møtes på når de kommer til Europas yttergrenser. Vi kan ikke godta at de skrekkelige forholdene i Moria brukes som et virkemiddel for å skremme flyktninger fra å komme til Europa. Norge bidrar så mye økonomisk gjennom EØS-avtalen at i dette ekstraordinære tilfellet må vi kreve å bli hørt, selv m vi som ikke-medlemmer av EU formelt har lite vi skulle ha sagt.

Bjørnstøl snakker om barna som har glemt å le. Røst har påpekt forholdene i leiren som er preget av sult, håpløshet og katastrofale hygieniske forhold. Vi snakker om en leir der jungelens lov har fått forrang over menneskerettigheter. Leiren er en skam for Europa. Det er også en skam for Europa at man så langt har overlatt alt til kriserammede Hellas. Slik kan vi rett og slett ikke ha det. Det er naturlig å følge Bjørnstøls logikk og be Venstre og Kristelig Folkeparti ta opp saken.