Underskriftsaksjon for fortsatt firedagers uke i barnehagene

Cecilie Bransdal, foreldrerepresentant ved Byrempo barnehage, har dratt i gang aksjonen – som så langt har fårtt i underkant av 50 underskrifter.