Une snakket aldri med Yasmins barn for å vurdere barnas beste

Utlendingmyndigheten vurderte barnas beste uten å snakke med dem.