NY JOBB: – Vi har inngått en avtale med Aardal om at han får en midlertidig stilling som rådgiver her i kommunen, mot at han sa opp sin stilling som rektor. Han er dermed fått tilbud om annet passende arbeid frem til han fyller 65 år, sier kommunaldirektør Kjell Olav Hæåk til regionavisen Lister24.

Det var etter at fylkesmannen hadde reist tilsynssak mot ungdomsskolen flør jul i fjor at det ble kjent at Aardal hadde sagt opp jobben. Retrettstillingen i kommunen var den gang ikke kjent.

Les også: Skolen kommer dårlig ut i tilsynsrapport

Les også: Rektor har sagt opp jobben ved skolen

Avtalen

Regionavisen Lister24 har fått tilgang til den midlertidige arbeidsavtalen mellom Aardal og Lyngdal kommune. Av den går det klart fram at det var en forutsetning at han forlot rektorjobben:

«Det er enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker R. Aardal fratrer sin nåværende stilling som rektor/ enhetsleder ved Lyngdal ungdomsskole. Arbeidsgiver vil med denne avtalen tilby R. Aardal annet passende arbeid i en tidsbegrenset periode fram til fylte 65 år. Dette forutsetter at R. Aardal selv sier opp sin stilling fra samme dato som denne avtale inngås», heter det i avtalen.

Reaksjoner

Richard Aardal er i dag 61 år gammel, Han skal tildeles arbeidsoppgaver av virksomhetsleder Terje Litland. Ifølge avtalen kan han bli satt til å undervise.

Det skal så langt ikke ha være funnet budsjettdekning til stillingen.

Tillitsvalgte i kommunen reagerer i følge regionavisen på spesialbehandlingen Aardal får i en tid da det skal kuttes i alle etater.

Fredag kunne Lyngdals Avis melde at Ingfrid Farestad Skofteland er ansatt som ny rektor ved skolen.

Les også: Fra Svalbard til Lyngdal ungdomsskole