Unni Nilsen Husøy: Feil kostnader for Havsåsen-prosjektet

Unni Nilsen Husøy reagerer kraftig på at kostnadene ser ut til å gjøre planene om å rassikre Havsåsen ved Ågedalstø uaktuelle for koronakrisepakken Hovedutvalget for samferdsel i Agder fylkeskommune skal behandle i morgen, torsdag.