Utbygger klager over avslaget på utsettelse for Kvinesheia – tilbyr seg å kutte Lyngdal fra planen

Statkraft Vind Utvikling DA har klaget på NVEs avslag på søknaden om utsatt byggefrist på Kvinesheia. Klagen er sendt via NVE og kan havne i Olje- og energidepartementet (OED). I klagen tilbyr Statkraft å kutte ut de planlagte turbinene i Lyngdal.