Utelukker ikke tiltak for legerekruttering

Men ordfører Jan Kristensen (H) er usikker på hva politikerne kan forta seg for å sikre bedre rekruttering til legestillingene i Lyngdal.