Utredningen av gjenbruk av Lyngdalsheimen fortsetter – uten plass til bebeoere som ønsker å bli

Til tross for ønsker fra mange hold om å gjøre det mulig for dagens beboere å bli værende på Lyngdalsheimen, åpner ikke forslagene om gjenbruk fra kommuneadministrasjonens side for dette.