Utvalget for barn og oppvekst hadde delegert myndighet til å ta avgjørelsen

Vedtaket om barnehageuke skal evalueres om et år.