Hun har bestemt seg

Hege Cecilie Moe røpet partivalget etter politikerbesøket nylig.