Valgreglene åpner for småpartiene

Det er fullt mulig å sikre alle partier plass i et hoved utvalg uten å få valget underkjent av fylkesmannen.