Lyngdal venstre stiller ærlighetsgaranti

Av

Lyngdal Venstre lover å snakke sannhet hele tiden.